لره زبونش تو دستگاه عابر بانک گیر میکنه میبرنش بیمارستان

ازش میپرسن زبونت تو دستگاه عابر بانک چیکار میکرد میگه کارتمو که وارد کردم گفت لطفا زبان خود را وارد نمایید

+ نوشته شده در جمعه سی ام خرداد 1393ساعت 21:33 توسط آرمینا |

لره زبونش تو دستگاه عابر بانک گیر میکنه میبرنش بیمارستان

ازش میپرسن زبونت تو دستگاه عابر بانک چیکار میکرد میگه کارتمو که وارد کردم گفت لطفا زبان خود را وارد نمایید

+ نوشته شده در جمعه سی ام خرداد 1393ساعت 21:33 توسط آرمینا |

لره زبونش تو دستگاه عابر بانک گیر میکنه میبرنش بیمارستان

ازش میپرسن زبونت تو دستگاه عابر بانک چیکار میکرد میگه کارتمو که وارد کردم گفت لطفا زبان خود را وارد نمایید

+ نوشته شده در جمعه سی ام خرداد 1393ساعت 21:33 توسط آرمینا |